Trang chủ Cá Cảnh Cá Tỳ bà

Cá Tỳ bà

Cá dọn bể hay còn gọi là cá lau kính hay cá tỳ bà là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sống chủ yếu sống ở đáy các thủy vực nước ngọt, nước lợ. Thức ăn chính là các loài rong, tảo bám trên bề mặt thực vật hoặc nền đáy, đây là loài ăn tạp, cạnh tranh thức ăn với các loài khác, sinh sản nhanh khi phát tán ra ngoài thủy vực tự nhiên. Cá có chiều dài từ 30–70 cm Cá có khả năng sinh sản quanh năm, tỷ lệ cá con sống khoảng 70% và có thể sống mà không cần đến thức ăn suốt 1 tháng.

Cá tỳ bà là cá gì? Cá tỳ bà có mấy...

Cá dọn bể hay còn gọi là cá lau kính hay cá tỳ bà là loài cá nước ngọt có nguồn gốc từ Nam...

Cá Dọn Bể thủy sinh là loại cá nào? Cùng nhau...

 Cá dọn bể thủy sinh là những loại cá được nuôi trong bể thủy sinh với mục đích chính để ăn thức ăn thừa,...

Các loại cá dọn bể mà bạn chưa biết

Các lọa cá dọn bể được nuôi trong bể cá cảnh hoặc bể thủy sinh với mục đính để ăn các thức ăn thừa...