Trang chủ Cá Cảnh Cá Thù lù

Cá Thù lù

Cá thù lù là một loài cá còn sinh tồn duy nhất trong chi Zanclus và họ Zanclidae. Hiện nay các cá thể của loài này được nuôi làm cá cảnh, sự phổ biến của chúng tăng lên một phần nhờ bộ phim Finding Nemo. Wikipedia

Không có bài viết để hiển thị