Cá Beta

Cá Betta là một chi cá nước ngọt nhỏ, thường có màu sắc thuộc lớp Cá vây tia nằm trong họ (Osphronemidae). Loài đặc trưng là Betta picta., tuy nhiên loài nổi tiếng trong chi này lại là nhóm cá xiêm.

“Bỏ túi” cách nuôi cá betta lên màu đẹp

Cá betta là một loài cần được chăm sóc và có chế độ ăn uống đặc biệt. Trong khi nhiều loài cá theo chế...

Top 9 loại cá Beta mà bạn nên xem

  Cá betta là loài cá nhiệt đới rất phổ biến. Những chiếc vây dài của cá đực khiến chúng trở nên đặc biệt hấp...

What temperature do betta fish like | Love Fish TV

Betta fish are one of the most popular kinds of fish that people keep in home aquariums, which isn’t super surprising. They’re charismatic little...

Top 10 Beautiful Betta Fish In The World

Bettas are very popular tropical fish. The long flowing fins of the males make them particularly attractive to aquarium owners. There are many different...